K2 Web Design

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja a k2webdesign.hu kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.
A látogató az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.    

1. ADATKEZELŐ
Az adatok kezelője a K2 Procurement Kft.
Székhely/postázási cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 40.
adószám: 25750908-2-42
Elérhetőség: www.k2procurement.com

2. A KEZELT ADATOK ÉS ÉRINTETTEK KÖRE
A weboldal látogatása során anonim módon a látogató “session ID” azonosítót kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül. 
A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a látogató önkéntes hozzájárulásával történik, a velünk történő kapcsolatfelvétel vagy használat közbeni kommunikáció céljából. A látogató által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.    

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A személyes adatok kezelésének célja
- a látogató kapcsolatba léphet velünk az oldalunkon elhelyezett árajánlatkérési vagy űrlapon vagy chatbot-on keresztül. Az űrlapon az alábbi adatok kerülhetnek elküldésre: név, email cím, telefonszám, üzenet. 
A megadott adatok nem kerülnek tárolásra rendszerünkben, oldalunk automatikus továbbítja részünkre az üzenetet email formájában. A chatbot-on keresztül történt információcsere önkéntes a látogató részéről, ezen adatok tárolása időszakos, azok törlése részben automatikus, részben legkésőbb háromhavonta törlésre kerül.    

4. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ADATKEZELÉSI IDŐTARTAM
A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A látogató által megadott adatokat a látogató írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt a sales@k2webdesign.hu  email címre lehet bejelenteni. Analitikai fiókunkon beállításra került, hogy a felhasználó IP címe ne kerüljön rögzítésre (Anonim IP).    

5. AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE
A látogató adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki. 
Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a látogatók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.    

6. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT JOGALAPJA ÉS A FELHASZNÁLÓ JOGAI
Az adatkezelés a látogató jóváhagyásának jogalapjával történik. A látogató az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a sales@k2webdesign.hu e-mail címen az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. 
A látogató által megadott adatokat a látogató írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt a sales@k2webdesign.hu e-mail címen lehet bejelenteni.    

7. A WEBOLDALT ÜZEMELTETŐ PARTNER ÉS TECHNOLÓGIA
A k2webdesign.hu weboldal a Maxer Hosting Kft.
Cím: 9024 Győr, Répce utca 24. 1.em. 3.,
Adószám: 13670452-2-08 
szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.    

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG ÉS HATÁLYOS TÖRVÉNYEK
Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a k2webdesign.hu weboldal a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, azt közvetlenül a sales@k2webdesign.hu e-mail címen jelezheti az adatkezelőnek aki a jogorvaslatot a lehető legrövidebb időn belül megkezdi, de további panasz esetén jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon:+36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. 

Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

error: Content is protected !!